Het verhaal van het Brein
Hallo!, wij zijn Breinianen van de planeet Snark. Onze namen zijn Goeven (hij die excellereert in "goev"* ), Spook (in onze eigen taal pergha) en Beng (de woeste). Voordat wij iets over onze eigen geschiedenis kunnen vertellen dient de aardbewoner op de hoogte te zijn van onze geschiedenis. De rol die Het Brein hierin speelt is bepalend en dus onvermijdelijk.

De Oorsprong Van Het Brein:

In het krappe jaar dat wij nu op de aarde zijn gestationeerd doen vele dingen ons vreemd aan. Het schijnt dat jullie maker, degene die jullie "god" noemen, jullie heeft verlaten. Wij kunnen begrijpen dat de absentie van een absolute macht zoveel onvrede, oorlog en ongelijkheid met zich heeft meegebracht. Onze religie en onze leefwijze is wat dat betreft heel eenvoudig, onze maker is Het Brein. Het Brein weegt nu ongeveer fragtig mohandish (ongeveer 1500 aardse kilo's) en bevat alle zielen en geesten van onze overledenen. Het Brein zweeft door ons sterrenstelsel en houdt constante supervisie over de bewoonde planeten.

Wij, inwoners van Snark, zijn allemaal gelijk. We hebben ons overgegeven aan Het Brein en volgen zijn orders. Het Brein is geen dictator, en geen machtshebber door dwang. Het Brein zijn onze ouders, onze grootouders. Het is logisch dat wij onszelf ondergeschikt maken ten opzichte van zo'n "goddelijk" wezen, om maar even in jullie taal te spreken. Hoe Het Brein precies is gevormd weet niemand, in die zin verkeren we in een zelfde soort onzekerheid als jullie aardlingen. Met dat verschil dat jullie nog op het niveau zijn dat jullie niet weten hoe jullie god en de aarde ter wereld zijn gekomen. Wij weten dit, wij weten alleen niet wie onze "god" heeft gemaakt.

Een van de meest aannemelijke theorieŰn hierover zijn die van de Snarkiaanse geleerde Frot Zarogh, waarvan op de verlaten (maar vroeger ooit bewoonde) planeet Mork geschriften zijn gevonden. Hij beschrijft hierin zijn verlangen de ziel en geest van de overledenen samen te bundelen tot een goddelijke kracht. Het schijnt dat hij dit eerst heeft uitgeprobeerd op de zielen van zijn overleden familiegenoten die in een genocide omgekomen waren. Door de onderlinge verbondenheid van deze 25 zielen en geesten konden zij samen een goddelijk, alziend wezen creŰren die de mogelijkheid had dimensies en tijdsgaten te doorkruizen. Toen Het Brein eenmaal het licht had gezien ontdekte Frot ook hoe nieuwe zielen en geesten aan Het Brein konden worden toegevoegd.

Iedereen op Snark weet dat de gemiddelde na-levensduur van een ziel ongeveer 2 generaties is, terwijl de na-levensduur van een geest niet te peilen is. Er zijn zelfs meldingen van zielen compleet zonder geest!. Feit is wel dat de geest niet kan leven zonder ziel. Het Brein moet de geest afstoten zodra de ziel "overleden" is. Kortom, net zoals elk levend wezen moet ook Het Brein zielen en geesten "eten" en gebruikte zielen en geesten "ontlasten". Volgens de geschriften heeft Frot hier een geniale vondst gedaan die zorgde voor vrede en gelijkheid in ons zonnestelsel.

Allereerst gaf doctor Frot Het Brein de mogelijkheid om via zogenaamde "breingolven" mensen te be´nvloeden. Het Brein kan alleen de levensessentie (zoals wij de ziel en geest ook wel noemen als verzamelnaam) alleen opnemen als die essentie in contact staat met Het Brein. De invloed van Het Brein op ons is het beste te vergelijken met wat jullie "hypnose" noemen.

Het Brein heeft iedereen in zijn greep, maar gebruikt slechts die Snarkianen die nodig zijn voor Het Brein. Waarvan wij er drie zijn maar geloof ons maar als we zeggen dat wij lang niet de enigen zijn!. Het Brein heeft dan wel geen vingers, maar kan op elk gewild ogenblik de trance opwekken waarin iemands Brein tot zijn beschikking staat. Zoals dus gebeurd bij het overlijden van iemand. Hoe doctor Frot het voor elkaar heeft gekregen dat Het Brein precies kon peilen waar en wanneer iets gebeurde waar Het Brein in moest grijpen is nog steeds een raadsel. Feit is wel dat niemand meer de durf had iets te beginnen tegen Het Brein, oproerkraaiers werden simpelweg kasplantjes die niets anders meer konden uitbrengen dan "ik volg de order van Het Brein".

Nadat Het Brein al snel de inwoners van Mork voor zich had gewonnen introduceerde en verspreidde Frot de nieuwe, Breiniaanse, geloofsgolven die hij vanuit de satellietzenders van planeet Mork door het heelal stuurde. Hiermee be´nvloedde hij al snel een groot deel van ons sterrenstelsel (die overigens sinds de introductie van het Breiniaanse geloof het Morkse stelsel heet). Hier houden de geschriften en dagboeken van doctor Frot op. Vermoedelijk zijn de legers van de nog niet be´nvloedden naar Mork gegaan in een poging de plannen van Frot te verijdelen. Hierbij is Mork als bewoonde planeet verloren gegaan, maar Het Brein heeft op een of andere manier op eigen kracht uiteindelijk de ultieme macht over ons sterrenstelsel in handen gekregen.

Zo zien jullie maar, aardlingen. Onze godsdienst is er ook een die door het verleden is begraven. Het Brein weet veel, maar lang niet alles. De oorspronkelijke levensessenties, die van de Familie van Frot, zijn allang verdwenen in de weidsheid van de kosmos. Het Brein is onze doorluchtige leider, en met zo'n duidelijke en sterke leider is alle ongelijkheid tussen zijn onderdanen al snel opgelost. Hoelang dit al precies duurt weet niemand, de schattingen zijn tussen de 2500 en de 3000 jaar (omgerekend naar jullie standaarden natuurlijk). Dat zijn ongeveer 10 generaties Snarkianen, Morkianen, Mendhi's, Plameren, Balsic'ers en Grafilopen. De zes planeten in ons sterrenstelsel waar Het Brein over regeert. Met harde, maar rechtvaardige hand.

* Goev: een sport die wij veel op Snark beoefenen waarbij een metalen bal in een anti-gravitatieveld zo hoog mogelijk het heelal in geslagen dient te worden